Medlemsvillkor

Allmänna bestämmelser för medlemmar
Dessa bestämmelser reglerar våra medlemsvillkor. Med medlem avses den som registrerat sig och via e-post fått vår bekräftelse.

Personuppgifter
År 1998 började personuppgiftslagen att gälla. Enligt denna lag måste du samtycka till att vi behandlar uppgifter om dig. Alla personuppgifter du lämnar till oss kommer att behandlas av Babyshop.se i egenskap av ansvarig personal för denna. Informationen kommer att användas i syfte att vi vid köp skall kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig, utföra kreditkontroll, uppmärksamma dig på erbjudanden inom dina personliga intresseområden samt övrigt i marknadsföringssyfte.

Babyshop.se kommer aldrig låta någon tredje part använda dina personuppgifter i marknadsföringssyfte. Du har rätt att efter begäran få ta del av de personuppgifter som finns registrerade om dig.

Om uppgifterna är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta har du möjlighet att få uppgifterna rättade eller raderade.

Mot bakgrund av den information som Babyshop.se nu lämnat samtycker du, genom att registrera dig, till att Babyshop.se får behandla personuppgifter som rör dig i enlighet med vad som framgår ovan, eller vad som i övrigt följer av personuppgiftslagen eller motsvarande lagstiftning i respektive land.

Giltighetstid
När du är registrerad som medlem gäller medlemskap tills vidare. Babyshop.se förbehåller sig rätten att ändra medlemsvillkoren.

Inga förpliktelser
Det kostar inget att registrera sig som medlem hos Babyshop.se och du kan när som helst avsluta ditt medlemskap. Detta gör du på den sida där du ändrar dina personliga uppgifter.

Nyhetsbrev
När du blir medlem/kund på Babyshop.se kan du välja om du vill ta emot erbjudanden eller inte från oss. Du kan när som helst logga in på ditt konto och tacka nej till framtida utskick.

Alla produkter vi säljer kan användas i Sverige.